Våra tjänster

Mark

vi tar åt oss alla markarbeten inom nybyggnationer samt förläggningar av avlopp, dräneringar och dagvattensystem


Timmer

nytillverkning, reparation och vård av timmerhus
 

Restaurering

renovering av tak, fasader, timmer, golv och alla sorters invändiga snickerier.