Mark & Timmer i Värmland


Mark & Timmer i Värmland bygger, vårdar och restaurerar timmerhus och träkonstruktioner, med traditionella metoder och nya tekniker så kan vi bygga hållbart fast med en modern standard.